Tańskiego cd.

Po masowych protestach i pismach do urzędów miejskich, deweloper gdzieś się schował. Nie stawia się na wezwania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku z czym Inspektorat poinformował wszystkich interesariuszy (Spółdzielnię, inicjatywę mieszkańców i nasze Stowarzyszenie) o przedłużeniu rozpatrywania sprawy. Załączamy skan pisma PINB i dodatkowo link do artykułu w Gazecie…

czytaj dalej