Stowarzyszenie – zmiany 2019

Walne zebranie członków we 2018 roku dokonało zmiany nazwy stowarzyszenia oraz składu zarządu. Aktualna nazwa to:
WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SZÓSTKA”

Zarząd:
Andrzej Małyszko prezes
Ryszard Wywrót wiceprezes
Violetta Sukiennik sekretarz
Renata Kowalczuk skarbnik