O Stowarzyszeniu

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SZÓSTKA”

NIP: 8943044328
REGON: 022074027,
KRS: 0000407353S