O Stowarzyszeniu

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SZÓSTKA”

NIP: 8943044328
REGON: 022074027,
KRS: 000040735

Strona w budowie