Parkowanie

Zdjęcia i uwagi. Postarajmy się, aby trudny problem parkowania rozwiązywać w sposób cywilizowany. Czekamy na zdjęcia i propozycje. Nie ujawniamy numerów rejestracyjnych, nie z powodu RODO, bo ono chroni tylko ludzi, ale aby dać szansę samorefleksji… To przykłady z jednego miejsca, ale pewnie takk jest wszędzie na naszym osiedlu. 0 … Czytaj dalej Parkowanie